Certifikáty Tisk

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla č. 7 105

Ministerstvo dopravy České republiky podle ustanovení § 19 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a  změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a prováděcích předpisů o schvalování techické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích vydává osvědčení o scvháleí techické způsobilosti typu.

Více v OSVĚDČENÍ (PDF ke stažení, 4,63 MB)